Koło naukowe Mechatronik

Witamy na stronie

Studenckiego Koła Naukowego "MECHATRONIK" działającego w Zakładzie Automatyzacji Procesów Produkcyjnych Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego


Źródło: http://www.prim.org.in/ (27.01.2017).

Kim jesteśmy?

Studenckie Koło Naukowe "MECHATRONIK" skupia studentów specjalności Automatyzacja Procesów Produkcyjnych, zainteresowanych poszerzaniem swojej wiedzy i rozwijaniem zainteresowań związanych z kierunkiem studiów.

Członkami Koła są studenci czwartego i piątego roku studiów.

Czym się zajmujemy?

  1. Integrowaniem środowiska studenckiego UZ.
  2. Organizowaniem ciekawych wystaw i wykładów tematycznych.
  3. Utrzymywaniem kontaktów z firmami zainteresowanymi współpracą z kołem.
  4. Rozpowszechnianiem najnowszej wiedzy technicznej.
  5. Zachęcaniem studentów do aktywnego poznawania wiedzy technicznej.
  6. Kształtowaniem umiejętności samodzielnego i zespołowego rozwiązywania problemów naukowych.
  7. Prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych, realizowaniem ciekawych projektów naukowych.
  8. Organizowaniem praktyk zawodowych i wycieczek tematycznych.
  9. Rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień w zakresie ogólno rozumianej automatyki.